De pilotscholen

De KunstKerk is in januari 2020 begonnen. Het eerste half jaar was bedoeld als een pilot, om te kijken hoe alles gaat en hoe het beter kan. We zijn gestart met drie scholen, De Piramiden uit Winsum, Noordewier uit Rasquert en De Til uit Thesinge. Vanwege Corona zijn de scholen maar twee keer geweest. De KunstKerk heeft daarom de pilot met één jaar verlengd.

Scholen | KunstKerk Hogeland | Groningen

KunstKerk Hogeland
27 mei 2020

Meer informatie?

Laatste berichten