Wie zijn we

Initiatiefnemers Gerrie Jonker en Jan Dirk Gardenier

We zijn professionals in kunsteducatie, onderzoek en organisatie en wonen meer dan vijftien jaar in de pastorie, dus toen ons gevraagd werd of we belangstelling hadden om de kerk over te nemen ging het hart sneller kloppen. We wilden een plan voor de basisschool, waarin kunst– en ambachtsonderwijs bovenaan staat. Geen losse projecten, maar een structureel traject. We ontzorgen de basisscholen en werken met specialisten. Onze docenten zijn ervaren vakmensen die goed zijn in het begeleiden van het creatieve proces. Zij werken graag voor en met basisschoolkinderen.

Ambachten en makers

Ambachten en makers zijn verdwenen, kinderen weten niet meer hoe gebruiksvoorwerpen gemaakt worden. Wij vinden het belangrijk om kinderen te leren zelf dingen te maken, zodat ze zelf oplossingen verzinnen en zo meer gevoel krijgen voor techniek.

Raad van Toezicht

Koos Wiersma, voorzitter

Pim Raaijmakers

Janneke Procee

Beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

RSIN 860728778

foto: DvhN Gea Meulema

Docenten

Caroline Babendererde | KunstKerk Hogeland | Docente muziek

Caroline Babendererde

Docente muziek, integreert bodypercussion, boomwhackers en vioolspelen in haar lessen, maakt kinderen nieuwsgierig en gemotiveerd, is aangesloten bij Musicians Without Border, initieerde een muziekproject voor kinderen in Namibië, remplaceert bij het NNO en is concertmeester bij het Veenkoloniaal Symfonieorkest.

Anja Lofvers | KunstKerk Hogeland | Docente tekenen en schilderen

Anja Lofvers

Docente tekenen en schilderen met veel liefde voor het vak, laat kinderen met plezier het tekenen en schilderen ontdekken, exposeert regelmatig heeft een eigen atelier in Het Paleis in Groningen. ‘Hoe kan je nu niet enthousiast zijn over zo’n prachtig plan!”, reageerde ze toen we haar vroegen mee te doen in ons traject.

Josephine Dames | KunstKerk Hogeland | Docente drama en dans

Josephine Dames

Docente drama en dans, creatieve duizendpoot, volgt de vervolgopleiding Vaktherapie Drama, krijgt zonder probleem ook jongens uit de bovenbouw aan het dansen. Beschrijft zichzelf als vrolijk, gevarieerd, intuïtief, eerlijk, gek, spontaan en oplossingsgericht. Voor de groep, met de groep is haar motto.

Marieke Doeksen | KunstKerk Hogeland | Docente Beeldend

Marieke Doeksen

Docente Beeldend, pas afgestudeerd aan kunstacademie Minverva en daarnaast basisschoolleerkracht. Marieke vindt het belangrijk dat kinderen zelf iets leren creëren, liefst met onbewerkte materialen die uitdagen tot experiment en onderzoek. Kinderen scheppen op deze manier iets dat nog door niemand bedacht is en dat maakt het bijzonder.