MDT ArtAttack met 18+ jongeren uit Afghanistan

Onze scholen zijn lekker aan het cocoonen bij de kerstboom, de 18-plussers van het COA Uithuizen en Winsum gaan er juist op uit en hebben een workshopdag in de KunstKerk, op donderdag 22 december. Zij krijgen van 09.00 – 16.00 uur workshops schilderen, houtbewerken, textiel, moviemaking. Deze dag is bedoeld om hun favoriete skills te ontdekken, vanaf januari vervolgen zij dan met het vak naar keuze.

De workshops doen we ihkv ons traject Maatschappelijke DienstTijd – MDT ArtAttack. De pijlers daarvan zijn: je talent ontdekken, iets doen voor een ander, nieuwe mensen ontmoeten en een goeie tijd hebben. De jongeren komen uit Afghanistan, zijn niet meer leerplichtig en willen graag een zinvolle dagbesteding, waar ze uiteindelijk ook een stap verder mee komen in de samenleving. Dit traject is voor hun een kans om op een informele manier hieraan te werken. Aan het eind van het traject krijgen de deelnemers een MDT-certificaat.

KunstKerk Hogeland
18 december 2022

Meer informatie?