In Warffum gebeurt iets bijzonders

In Warffum gebeurt iets bijzonders. De voormalige gereformeerde kerk van Warffum is nu KunstKerk Hogeland. Sinds januari 2020 krijgen basisschoolkinderen hier kunst- en ambachtslessen. Ze krijgen een gevarieerd programma aangeboden dat bestaat uit zowel kunst als ambachten, muziek, dans, drama, tekenen, hout, textiel en keramiek.

De leerlingen werken in kleine groepen in vier ‘ateliers’. Scholen worden ontzorgd: de leerlingen worden ’s ochtends per bus opgehaald van school en aan het eind van de schooldag weer teruggebracht. Leerkrachten zijn blij met deze werkdrukverlichting van formaat. Een leerkracht uit Rasquert vertelt: “Ik zit al veertig jaar in het onderwijs. In het weekend bereid ik altijd mijn lessen voor, maar afgelopen weekend was ik voor het eerst vrij! Ik dacht: dat doe ik maandag wel!” Directeur Siep Smidts van CBS De Piramiden uit Winsum is een warm pleitbezorger, “Natuurlijk kan ik ook kleilessen geven, en als het moet een beetje blokfluitles. Maar in de KunstKerk zijn er specialistische kunst- en ambachtdocenten aan het werk, dat vind ik fantastisch. Kinderen houden hier de beste herinneringen aan!” De kinderen zelf vinden het vaak jammer dat de bus er al weer is en het tijd wordt om op te ruimen.

Ook in de KunstKerk is het nu stil, vanwege de coronamaatregelen, het Quiltfestival en het Bevrijdingsfeest dat ook in de Kunstkerk was gepland, worden naar een later tijdstip verschoven. Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt. Er worden grote schuifkasten ingebouwd die nodig zijn als opbergruimte voor materialen en gereedschap en die ook kan dienen als vitrinekast om werk van de kinderen te laten zien. Twee kunstenaars hebben papier en schilder- en tekenmaterialen gedoneerd, en na de meivakantie staat er een piano beneden in de kerk.

Jan Dirk: “Sinds deze week repeteert er een muziekduo in de kerk en houdt het Groen Gasthuis er solliciatiegesprekken – alles natuurlijk op anderhalve meter afstand. Mijn onderzoeksbureau CAB is vorige week verhuisd van Groningen naar hier.”

“En we hebben nu tijd om bijvoorbeeld de drainage van het voormalige diaconiehuis aan te pakken en de website is nu in de maak”, vult Gerrie aan, “onze docenten hebben digitale lessen opgenomen die naar de scholen zijn gegaan. Zij missen de leerlingen en andersom.”

De KunstKerk is druk in overleg met de pilotscholen. Als alles meezit gaat de KunstKerk in juni weer open, inclusief een proefronde met de Jansenius de Vriesschool.

Vrijwilligers zijn overigens welkom, voor bijvoorbeeld kleine klussen, busbegeleiding en pleinwacht. Voor meer informatie mail naar kunstkerkhogeland@gmail.com

KunstKerk Hogeland
1 mei 2020

Meer informatie?

Laatste berichten